Werkwijze

Als u last hebt van psychologische klachten en problemen kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Wilt u in aanmerking komen voor behandeling die vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of uw medische specialist. Voor particuliere (onverzekerde) zorg hebt u geen verwijzing nodig. Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.

Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een informatiemail zodat u een definitief besluit kunt nemen. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen uw klachten om een diagnose te stellen waardoor ik u een passende behandeling kan aanbieden. Dit kan een kortdurend, klachtgericht behandeltraject zijn (Basis GGZ) of een langer durende behandeling (Specialistische GGZ) als de problemen complexer en ernstiger zijn. Om helder te krijgen wat er aan de hand is zal ik u een heel aantal vragen stellen. Als het nodig blijkt te zijn kan ik meer specifieke vragenlijsten afnemen om meer inzicht te krijgen in uw problematiek. Het kan voorkomen dat er meerdere gesprekken nodig zijn om een heldere diagnose te kunnen stellen.

U ontvangt een uitnodiging voor het intakegesprek. In deze uitnodiging leest u wat van belang is om mee te nemen naar het eerste gesprek zoals:

  • Verwijzing
  • Verzekeringsbewijs
  • Geldig identiteitsbewijs
    (Paspoort; Nederlands Identiteitsbewijs; Rijbewijs; Vreemdelingendocument; Diplomatiek paspoort; Dienstpaspoort; Reisdocument voor vreemdelingen / vluchtelingen; Nooddocument; Ander, door de minister vast te stellen reisdocument).
  • Toestemmingsverklaring

Aan de hand van het intakegesprek zal een diagnose gesteld worden (als u daaraan voldoet) en in samenspraak met u zullen behandeldoelen geformuleerd worden waaraan u wilt werken. Dit noemen we een behandelplan. Het behandelplan is de basis voor de hulp die u krijgt. De behandeling is stapsgewijs, zo kort mogelijk en niet zwaarder dan noodzakelijk. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden op te schalen, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.
Als u wilt kunnen uw partner, familie of andere naastbetrokkenen bij bepaalde gesprekken aanwezig zijn.

Daarnaast ontvangt u een activatiemail voor het gebruik van de GGZ Portal PsyHart . Deze Portal is bedoeld voor veilige communicatie, het (deels) inzien van het dossier, het bijhouden van een dagboekje indien gewenst, het verzetten van afspraken en het up- en downloaden van documenten.

Bent u verhinderd?
Bent u verhinderd, dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U zegt uw afspraak af via 06 16 418 481 of PsyHart.

Het te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak heeft financiële consequenties. U betaalt bij te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak €100,-.