Werkwijze

Als je last hebt van psychologische klachten en problemen kan je je aanmelden via het aanmeldformulier. Wil je in aanmerking komen voor behandeling die vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan heb je een verwijzing nodig van de huisarts of je medische specialist. Voor particuliere (onverzekerde) zorg heb je geen verwijzing nodig. Meer informatie over kosten en vergoedingen vind je hier.

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je een informatiemail over de financieel zakelijke kant zodat je een definitief besluit kunt nemen. Vervolgens maken we, bij bevestiging, een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen jouw klachten om een diagnose te stellen waardoor ik je een passende behandeling kan aanbieden. Dit kan een kortdurend, klachtgericht behandeltraject zijn (Basis GGZ) of een langerdurende behandeling (Specialistische GGZ) als de problemen complexer en ernstiger zijn. Om helder te krijgen wat er aan de hand is zal ik je een heel aantal vragen stellen. Als het nodig blijkt te zijn kan ik meer specifieke vragenlijsten afnemen om meer inzicht te krijgen in de problematiek. Het kan voorkomen dat er meerdere gesprekken nodig zijn om een heldere diagnose te kunnen stellen.

Je ontvangt een uitnodiging voor het intakegesprek. In deze uitnodiging lees je wat van belang is om mee te nemen naar het eerste gesprek zoals:

  • Verwijzing
  • Verzekeringsbewijs
  • Geldig identiteitsbewijs
    (Paspoort; Nederlands Identiteitsbewijs; Rijbewijs; Vreemdelingendocument; Diplomatiek paspoort; Dienstpaspoort; Reisdocument voor vreemdelingen / vluchtelingen; Nooddocument; Ander, door de minister vast te stellen reisdocument).
  • Toestemmingsverklaringen

Aan de hand van het intakegesprek zal een diagnose gesteld worden (als je daaraan voldoet) en in samenspraak met jou zullen behandeldoelen geformuleerd worden waaraan je wil werken. Dit noemen we een behandelplan. Het behandelplan is de basis voor de hulp die je krijgt. De behandeling is stapsgewijs, zo kort mogelijk en niet zwaarder dan noodzakelijk. In overleg met jou kan gaandeweg de behandeling besloten worden op te schalen, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt.
Als je wilt kunnen je partner, familie of andere naastbetrokkenen bij bepaalde gesprekken aanwezig zijn.

Daarnaast ontvang je een activatiemail voor het gebruik van de GGZ Portal PsyHart . Deze Portal is bedoeld voor veilige communicatie, het (deels) inzien van het dossier, het bijhouden van een dagboekje indien gewenst, het verzetten van afspraken en het up- en downloaden van documenten.

Ben je verhinderd?
Ben je verhinderd, dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 48 uur voor de daadwerkelijke afspraak. Je zegt je afspraak af via 06 16 418 481 of PsyHart.

Het te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak heeft financiële consequenties. Je betaalt bij te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak €100,-.