Crisis

Sui­ci­de pre­ven­tie – 113 0900 0113
Veilig thuis 0800 2000
Sek­su­eel mis­bruik 0900 9999 001
Slacht­of­fer­hulp 0900 0101
Luis­ter­lijn 0900 0767


Overige

Alco­hol­mis­bruik 085 1045390
Ver­sla­vings­pro­ble­men zie hulp- en info­lij­nen
Zelf­com­pas­sie