Leven vanuit je AKASHA (Thor­sten Weiss)

Het geheim waarin Thor­sten Weiss je wil inwij­den is de Akas­hakro­niek. Al je talen­ten, alles wat je wilt, vind je in je per­soon­lij­ke Akasha. Alleen jij­zelf bepaalt wie jij bent. Door deze instel­ling geef je gevolg aan liefde en vreug­de en daar­mee aan het hogere doel van je bestaan. Onder­staan­de oefe­nin­gen zijn er om je te helpen meer te leren leven vanuit je Akasha en dus vanuit je hart in liefde en vreugde!

Oefe­ning 1:  Je grote visoen 5.30 minuten
Oefe­ning 2: Lief­des­adem­ha­ling 10.00 minuten
Oefe­ning 3: Je schep­pings­kracht 13.04 minuten
Oefe­ning 4: Laat nieuwe synap­sen ont­staan 7.49 minuten
Oefe­ning 5.1: Neem alles wat je doet onder de loep 1.54 minuten
Oefe­ning 5.2: De wil van de ziel 2.05 minuten
Oefe­ning 5.3: Liefde als lei­draad 2.30 minuten
Oefe­ning 5.4: Ple­zier hebben in ver­plich­tin­gen1.43 minu­ten
Oefe­ning 5.5: Een wan­de­ling in liefde 3.32 minuten

Het Inner­lij­ke Kind (Susan­ne Hühn)

Susan­ne Hühn heeft ver­schil­len­de boeken geschre­ven over de inner­lij­ke kin­de­ren in ons­zelf. Zij geeft veel oefe­nin­gen, inner­lij­ke reizen en tips om een lief­de­vol­le ver­bin­ding met je inner­lij­ke kind op te bouwen. Door goed con­tact met je eigen inner­lij­ke kind, kan je goede en fijne rela­ties opbou­wen met ande­ren en waar­de­vol­le rela­ties die je al hebt ver­ster­ken en verstevigen.

Her­ken­nen van het inner­lij­ke kind 6.00 minuten
De vei­li­ge tover­tuin 12.42 minuten
Het bange inner­lij­ke kind 13.13 minuten
Het inner­lij­ke kind redden 15.56 minuten
Het ver­lo­ren inner­lij­ke kind 18.23 minuten
Het kracht­dier van het inner­lij­ke kind 7.50 minuten
De uit­zicht­lo­ze strijd opge­ven 12.37 minuten
In je eigen vuur blij­ven staan 12.46 minuten
Schaam­te los­la­ten 22.03 minuten
Het brave inner­lij­ke kind 10.58 minuten
Het don­ke­re inner­lij­ke kind 11.50 minuten
De inner­lij­ke vol­was­se­ne leren kennen 10.20 minuten
Oude con­trac­ten los­la­ten 12.49 minuten
Veer­kracht her­ken­nen en ver­ster­ken 8.00 minuten
Volg het emo­ti­o­ne­le spoor 10.26 minuten
Het inner­lij­ke kind terug­bren­gen naar jezelf 11.05 minuten