Hier vind je infor­ma­tie over de hui­di­ge wacht­tijd voor aan­mel­ding en behan­de­ling.

Scroll naar bene­den dan zie je de wacht­tij­den voor Basis GGZ en Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ.

Aanmeldwachttijd

Aan­meld­wacht­tijd voor intake Basis GGZ: 6 weken

Aan­mel­dings­wacht­tijd voor intake Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ*: 6 weken

*) hier­on­der vallen de vol­gen­de dia­gno­se categorieën:

 • Depres­sie­ve stemmingsstoornissen
 • Angst­stoor­nis­sen
 • Trauma en stres­sor­ge­re­la­teer­de stoornissen
 • Soma­ti­sche symp­toom­stoor­nis en ver­wan­te stoornissen
 • Per­soon­lijk­heids­stoor­nis­sen
 • Andere pro­ble­men die een reden voor zorg kunnen zijn

Behandelwachttijd

Behan­de­lings­wacht­tijd Basis GGZ: 2 weken

Behan­del­wacht­tijd Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ*: 2 weken

*) hier­on­der vallen de vol­gen­de dia­gno­se categorieën:

 • Depres­sie­ve stemmingsstoornissen
 • Angst­stoor­nis­sen
 • Trauma en stres­sor­ge­re­la­teer­de stoornissen
 • Soma­ti­sche symp­toom­stoor­nis en ver­wan­te stoornissen
 • Per­soon­lijk­heids­stoor­nis­sen
 • Andere pro­ble­men die een reden voor zorg kunnen zijn

Publi­ca­tie­da­tum: 2 april 2024

Wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kunt je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).