Kosten

Hier vind je de verschillende, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), vastgestelde tarieven voor de Generalistische Basis GGZ, de Specialistische GGZ en voor Onverzekerd Product (ook wel particuliere zorg).

Eigen risico
Houd er rekening mee dat je ziektekostenverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van € 385,- per jaar. Als je nog geen andere kosten hebt gemaakt kan het zijn dat je deze € 385,- zelf dient te betalen. Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar bij de belastingdienst.

Bent u verhinderd?
Ben je verhinderd, dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 48 uur voor de daadwerkelijke afspraak. Je kunt je afspraak afzeggen via 06 16 418 481 of PsyHart.

Het te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak heeft financiële consequenties. Je betaalt bij te laat afzeggen of niet verschijnen op een afspraak €100,-. Dit wordt niet vergoed door je verzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

PsyHart is niet gebonden aan contracten met zorgverzekeraars en daarmee een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat je de kosten van je behandeling (geheel of gedeeltelijk) vooruit betaalt* en aan het einde van de behandeling zelf je declaratie indient bij je zorgverzekeraar voor vergoeding. In geval van gedeeltelijke vooruitbetaling, betaal je het resterende bedrag binnen 15 dagen nadat je de declaratie hebt ontvangen.

* Je betaalt per pin. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

De voordelen van contractvrij werken zijn onder meer de vrijheid in het kiezen van je behandelaar en behandelduur, bescherming van je privacy, een behandeling op maat in plaats van strikt opgelegde behandelmethodes en technieken. Niet-gecontracteerde psychologen hebben uiteraard ook te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog.

Restitutiepolis, combipolis of naturapolis

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combipolis of een naturapolis.

Restitutiepolis: Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en je hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je behandeling wilt bij PsyHart, is dit de meest gunstige variant.

Combipolis: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Naturapolis: Bij een naturapolis heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar je zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 50 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling. Aan het eind van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar. Van belang is om te weten dat volgens artikel 13 van de Zorgverzekeringswet de vergoeding niet zo laag mag zijn dat het voor de verzekerden een ‘hinderpaal’ is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan.

Dit is het overzicht van de vergoedingen 2019. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.