Specialistische GGZ

Indien de problemen of klachten die je hebt niet te behandelen zijn binnen de Generalistische Basis GGZ vanwege de mate van ernst, de complexiteit en/of het risico kan je in de Specialistische GGZ (S GGZ) verder geholpen worden. Binnen de S GGZ wordt gewerkt met DBC’s ( = Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC heeft een maximale duur van één jaar waarna, in afstemming met jou, kan worden besloten om een vervolg-DBC te openen.

De tarieven voor de verschillende DBC’s, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),  voor 2018 vind je hier en voor 2019 hier.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek*, een inschatting gemaakt welke DBC bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en/of risico van de problematiek of klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging, het maken van de afsluitbrief aan de huisarts en overleg met je verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan jouw behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg met jou kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvang je de declaratie voor de gehele behandeling. Deze kan je vervolgens indienen bij je zorgverzekering.

* een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd (totaal 120 minuten); inclusief het maken van het behandelplan en de betaalovereenkomst; een behandelsessie is 60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte (totaal 75 minuten) tenzij anders is overeengekomen.