Specialistische GGZ

Indien de problemen of klachten die u heeft niet te behandelen zijn binnen de Generalistische Basis GGZ vanwege de mate van ernst, de complexiteit en/of het risico kunt u in de Specialistische GGZ (S GGZ) verder geholpen worden. Binnen de S GGZ wordt gewerkt met DBC’s ( = Diagnose Behandel Combinatie). Een DBC heeft een maximale duur van één jaar waarna, in afstemming met u, kan worden besloten om een vervolg-DBC te openen.

De tarieven voor de verschillende DBC’s, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),  voor 2018 vindt u hier en voor 2019 vindt u hier.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek*, een inschatting gemaakt welke DBC bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en/of risico van uw problematiek of klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging, het maken van de afsluitbrief aan de huisarts en overleg met uw verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan uw behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.
Indien u gebruik wilt maken van de S GGZ hebt u een verwijzing van uw huisarts of een medisch specialist nodig.

* een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd (totaal 120 minuten); inclusief het maken van het behandelplan en de betaalovereenkomst; een behandelsessie is 60 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte (totaal 75 minuten) tenzij anders is overeengekomen.