Generalistische Basis GGZ

Er zijn verschillende trajecten die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). De indeling en bijbehorende tarieven voor 2017, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn als volgt:

Traject GB GGZ                Maximaal aantal minuten    NZa Tarief 2019    NZA Tarief 2018    Aantal sessies (incl. intake)*

Basis Kort (BK)                                      294                        € 507,62              € 487,26                  3 tot 5 sessies
Basis Middel (BM)                                495                        € 864,92              € 830,23                  6 tot 8 sessies
Basis Intensief (BI)                               750                        € 1356,25            € 1301,85                9 tot 12 sessies
Basis Chronisch (BC)                           753                        € 1251,70            € 1201,50                maximaal 12 sessies
Onvolledig behandeltraject               120                        € 207,19              € 198,88                   1 tot 2 sessies

* een sessie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (totaal 60 minuten), tenzij anders afgesproken

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek**, een inschatting gemaakt welk traject bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met uw verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan uw behandeling, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering.
Indien u gebruik wilt maken van de GB GGZ hebt u een verwijzing van uw huisarts nodig.

** een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd (totaal 90 minuten)